Patronat Ministerstwa Sportu i Turystyki

Pismo potwierdzające patronat uzyskany od Ministerstwa Sportu i Turystyki