Dostęp do bajek

D E K L A R A C J A

przystąpienia do projektu „ Ekonomia w bajce bajka w ekonomii” organizowanego przez Stowarzyszenie BAJKA

opis min. 10 znaków

Realizatorzy projektu:

Maria Baranowska tel. 600 201 860 e-mail  :  maria1701@wp.pl

Beata Sadowska   tel. 662 145 492   e-mail  : jorgus461@wp.pl