Patronaty

Urzad Marszalkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoMarszałek Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Jacek Protas,
objął honorowym patronatem VIl Światowe Dni Bajki oraz
I Międzynarodowy Kiermasz “W życiu jak w bajce”
Zobacz pismoPlik PDF

 

UNESCOPolski Komitet do spraw UNESCO przyznaje patronat
nad siódmą edycją Światowych Dni Bajki

Zobacz pismoPlik PDF

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejVII Światowe Dni Bajki objęte zostały patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zobacz pismoPlik PDF

 

Kuratorium Oświaty w OlsztynieKuratorium Oświaty w Olsztynie objęło patronatem
VIl Światowe Dni Bajki

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka Komitet Ochrony Praw Dziecka objął patronatem
VII Światowe Dni Bajki