X Światowe Dni Bajki – konkurs literacki

REGULAMIN

X Światowe Dni Bajki   

1-5 czerwca 2016r.

 

              Stowarzyszenie „Bajka”

              

 

ogłasza 

 

konkurs literacki na napisanie krótkiego opowiadania dla dzieci, w którym dobro zwycięża zło  

 

 

Regulamin

 

  • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • praca powinna mieścić się w przedziale 800-1200 słów
  • prace powinny być przesłane w formie elektronicznej (Word,12, Times New Roman)
  • komisja dokona wyboru najciekawszych prac, które zostaną opublikowane w formie książeczki dla dzieci
  • autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz egzemplarz książki ze swoim opowiadaniem

 

Informacje dodatkowe

 

  • termin nadsyłania prac na konkurs:

prace wykonane zgodnie z regulaminem  oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać w       

formie elektronicznej do 20 maja 2016


 na adres: bajka.gim2@wp.pl

 

  • przesłane prace przechodzą na własność organizatora
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich
  • Lista zwycięzców konkursu wraz z pracami zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia.
  • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody

                 na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów

                 organizacyjnych i promocyjnych konkursu.       

                                                                                                      

                                                                                                                           Zapraszamy

 

Formularz zgłsozenia do pobrania w formacie PDF:

2016_formularz_zgloszenia_konkurs_literacki