VIII Światowe Dni Bajki (2014)

VIII Światowe Dni Bajki
31 maja 2014

VII Światowe Dni Bajki to spektakularne wydarzenie o bezprecedensowej skali – jedyne miejsce na świecie, gdzie międzynarodowość, wielokulturowość i anturaż fantazji przenikają się na każdej płaszczyźnie. Magia bajki i wspólnej zabawy wzmacnia relacje międzyludzkie, łączy pokolenia, narody i kultury.