Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Podziękowania za zaproszenie na uroczystość zakończenia Międzynarodowego Konkursu Plastycznego na plakat X Światowych Dni Bajki napisany dnia 22 marca 2016 r. przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego: 

“Wszystkie inicjatywy, które stawiają sobie za cel ożywienie życia kulturalnego, edukację poprzez różnorodne formy nauki i sztuki są godne uznania. Konkurs z pewnością przyczyni się do popularyzacji ważnego i obecnego w kulturze ludzkiej od tysiącleci gatunku literackiego przez pryzmat wspólnej zabawy.

Wszystkim uczestnikom życzę satysfakcji z udziału w tym przedsięwzięciu, a laureatom konkursu gratuluję zdobytych nagród i wyróżnień.

Przekazuję Państwu słowa najwyższego uznania za zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację tego przedsięwzięcia oraz życzę powodzenia podczas przeprowadzania kolejnych edycji konkursu.”