Finał konkursu na plakat VIII edycji Światowych Dni Bajki

Uroczystość finałowa odbędzie się 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie. Pani Joanna Sędrowska – dyrektor SP3 – jest bardzo zaangażowana w realizację zadania.

W konkursie uczestniczyły 54 prace plastyczne. Jury w składzie:

 • Leszek Baranowski – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie BAJKA, Przewodniczący Jury
 • Katarzyna Gałęska-Ilczyna – Olsztyński Teatr Lalek
 • Barbara Chilczuk – Olsztyński Teatr Lalek

w dniu 4 kwietnia 2014 r. oceniło prace konkursowe następująco:

 1. miejsce: Marta Nowicka, kl. II C
 2. miejsce: Julita Pulas, kl. VI B
 3. miejsce: Roksana Rechlińska, kl. II C
 4. miejsce: Agnieszka Olszewska, kl. VI B
 5. miejsce: Zuzanna Matowska, kl. IV B
 6. miejsce: Patrycja Rychowska, kl. II C

Jury wyróżniło również następujące 4 prace:

 • Maksymilian Brodawka, kl. IV D
 • Paweł Dowgiało, kl. V B
 • Anna Stempel, kl. V B
 • Aleksandra Romanko, kl. II C

Stowarzyszenie ufundowało 10 nagród dla uczestników konkursu oraz dla nauczycieli pomagających w realizacji zadania.

W-M Stowarzyszenie BAJKA bardzo dziękuje Dyrekcji i nauczycielom SP3 w Olsztynie za zorganizowanie i realizację konkursu plastycznego na oficjalny plakat VIII Światowych Dni Bajki.

Leszek Baranowski
Przewodniczący Jury